REGULAMIN

 

     PROCES REZERWACJI

 

 1. Rezerwacji dokonujemy poprzez system rezerwacji na stronie www.pastelowedomki.pl

 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% (lub 50% w przypadku pobytów weekendowych) wartości usługi

    

 

      DARŁÓWKO – 12 1140 2004 0000 3802 7707 8994 Pastelowe Domki Marcin Guzowicz

      WICIE – 76 1140 2004 0000 3802 7708 2692 Firma Handlowo Usługowa Stanisław Guzowicz

 

 1. W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

 2. Pozostała część w wysokości 70 % wartości usługi  powinna zostać opłacona najpóźniej na 30 dni przed przyjazdem.

 3. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostaje anulowana .

 4. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu należy opłacić 100 % wartości rezerwacji

 5. Oferta jest bezzwrotna

 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 7. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid 19 w przypadku wprowadzenia zakazu wynajmu wpłacone kwoty zwracane będą
  w formie Vouchera do wykorzystania w kolejnym sezonie.

 

 

      DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

 2. Podczas meldunku pobrana zostanie w gotówce  kaucja zwrotna w wysokości 200 zł na poczet możliwych szkód powstałych w trakcie pobytu, oraz opłata klimatyczna wg stawki Urzędu i Miasta i Gminy Darłowo.

 3. Zameldowanie po godz. 20:00 wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.

 

       ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia domków, przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

 4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są  do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania basenu,  przebywania na placu zabaw oraz w sali zabaw.

 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 300 zł.

 6. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie na trawniku lub piasku przed domkiem. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie i chodnikach.

 7. Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.

 8. Nie przyjmujemy zwierząt.

 9. W przypadku zgubienia klucza  od domku lub pilota od bramy wjazdowej gość zobowiązany będzie do uiszczenia  zapłaty w wysokości 50 zł – klucz, 100 zł – pilot.

 10. Na terenie ośrodka przebywać mogą jedynie osoby zameldowane.

 11. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00

 12. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.

 14. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości  włączając w to  umycie naczyń oraz usunięcie wszelkich odpadów. W przypadku znacznych naruszeń Najemca zostanie obciązony kwotą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 150 PLN. Kwota zostanie potrącona z kaucji.

 15. Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonej godziny wymeldowania. Opóźnienie zawinione przez Najemcę spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną dobę najmu.

 

      INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.

 2. Istnieje możliwość wypożyczenia wanienki oraz krzesełka dla dziecka (w miarę dostępności)

 3. Istnieje możliwość wymiany pościeli (20zł) oraz ręczników (15zł / kpl)

 4. Na niestrzeżonym parkingu na terenie obiektu przysługuje jedno miejsce parkingowe na każdy domek. Dodatkowe miejsce parkingowe 20 zł/doba

 5. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.

 6. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.

 7. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.

 8. Treść polityki prywatności Pastelowych Domków znajduje się w recepcji oraz na stronie www.pastelowedomki.pl