top of page

     REGULAMIN

 

     PROCES REZERWACJI

 

 1. Rezerwacji dokonujemy poprzez system rezerwacji na stronie www.pastelowedomki.pl

 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% (lub 50% w przypadku pobytów weekendowych) wartości usługi

    

 

      DARŁÓWKO – 12 1140 2004 0000 3802 7707 8994    Pastelowe Domki Marcin Guzowicz     NIP 4990072382

      WICIE – 35 1140 2004 0000 3902 8221 6136    Pastelowe Domki Michał Guzowicz     NIP 4990654115

 

 1. W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

 2. Pozostała część w wysokości 70 % wartości usługi  powinna zostać opłacona najpóźniej na 30 dni przed przyjazdem.

 3. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostaje anulowana .

 4. Serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności  poprzez współpracę z serwisem PayU - w przypadku rezerwacji pobytu w lokalizacji Darłówko oraz  bramki Tpay w przypadku rezerwacji pobytu w lokalizacji Wicie.

 5. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu należy opłacić 100 % wartości rezerwacji

 6. Oferta jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z usługi wynajmu (opłaconego w całości) rezerwacja zostaje anulowana i wystawiona                       do ponownej sprzedaży. Jeżeli termin zostanie ponownie sprzedany, wówczas zadatek w wysokości 70% wpłaty, będzie zwrócony w terminie         14 dni roboczych, zadatek w wysokości 30% nie podlega zwrotom. W przypadku braku ponownej sprzedaży, zadatki nie podlegają zwrotom

 7. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu

 8. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi  Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.

 

 

      DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

 2. Podczas meldunku pobrana zostanie w gotówce  kaucja zwrotna w wysokości 300 zł na poczet możliwych szkód powstałych w trakcie pobytu, oraz opłata klimatyczna wg stawki Urzędu i Miasta i Gminy Darłowo.

 3. Rozliczenie Kaucji nastąpi w terminie 7 od dnia zakończenia pobytu (w szczególności po stwierdzeniu braku uszkodzeń zajmowanego przez Gościa Domku) w formie przelewu na konto bankowe usługobiorcy.

 

       ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia domków, przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

 4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są  do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania basenu,  przebywania na placu zabaw oraz w sali zabaw.

 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 300 zł. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia.

 6. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie na trawniku lub piasku przed domkiem. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie, chodnikach oraz powierzchniach drewnianych..

 7. Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.

 8. Nie przyjmujemy zwierząt.

 9. W przypadku zgubienia klucza  od domku lub pilota od bramy wjazdowej gość zobowiązany będzie do uiszczenia  zapłaty w wysokości 50 zł – klucz, 100 zł – pilot.

 10. Na terenie ośrodka przebywać mogą jedynie osoby zameldowane.

 11. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00

 12. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.

 14. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości  włączając w to  umycie naczyń oraz usunięcie wszelkich odpadów. W przypadku znacznych naruszeń Najemca zostanie obciążony kwotą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 150 PLN. Kwota zostanie potrącona z kaucji.

 15. Prosimy o przestrzeganie ustalonej godziny wymeldowania. Opóźnienie zawinione przez Najemcę spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną dobę najmu.

 

      INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.

 2. Istnieje możliwość wypożyczenia wanienki oraz krzesełka dla dziecka (w miarę dostępności)

 3. Istnieje możliwość wymiany pościeli (20zł) oraz ręczników (15zł / kpl)

 4. Na niestrzeżonym parkingu na terenie obiektu przysługuje jedno miejsce parkingowe na każdy domek. Dodatkowe miejsce parkingowe 30 zł/doba

 5. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.

 6. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.

 7. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.

 8. Treść polityki prywatności Pastelowych Domków znajduje się w recepcji oraz na stronie www.pastelowedomki.pl

 9. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z  wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 11. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej:  pastelowedomki@gmail.com

bottom of page