top of page

Dámy a pánové

v souvislosti s nabytím účinnosti dne 25. května 2018 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vás tímto informujeme, že můžeme zpracovávat Vaše údaje jako správce osobních údajů, pokud pro to existuje vhodný právní základ.

INFORMAČNÍ POVINNOST

§1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ
Správcem osobních údajů hostů zařízení Pastelowe Domki je Pastelowe Domki Marcin Guzowicz  al. Jana Pawła II 23 NIP 4990072382

§ 2. SPECIALISTA NA OCHRANU ÚDAJŮ
Specialista na ochranu osobních údajů je k dispozici e-mailempastelowedomki@gmail.com


§ 3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ

Účelem, pro který Správce zpracovává osobní údaje, je uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb.

 1. Uplatňování případných nároků Správce v souvislosti se škodou způsobenou Správcem Hostem nebo obrana proti nárokům Hosta vůči Správci.

 2. Osobní údaje hostů jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené mezi Hostem a Správcem o poskytování služeb nebo provedené rezervace. Osobní údaje hostů mohou být navíc zpracovávány videomonitorováním používaným v prostorách Pastel Doki. Účelem použití videomonitoringu je ochrana hostů a dalších osob pobývajících v areálu.

 3. Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutí osobních údajů je smluvním a zákonným požadavkem (při dokládání prodeje uskutečněného hostům fakturou s DPH). Neposkytnutí osobních údajů znemožňuje uzavření smlouvy se Správcem a rovněž znemožňuje vystavení faktury s DPH.

 4. Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu poskytování služby, dále budou uchovávány po dobu promlčení případných nároků, včetně daňových, účetních a občanskoprávních nároků. Osobní údaje zpracovávané videomonitorováním však budou uchovávány po dobu 30 dnů, pokud z důvodu zvláštních okolností (např. nehoda) nebude nutné uchovávat záznam z monitorování po dobu delší.

 5. V případě rezervace ubytování prostřednictvím rezervačního portálu mohou kategorie osobních údajů Hosta předávané Správci těmito subjekty zahrnovat zejména jméno a příjmení, datum pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Informace o přesném zdroji, ze kterého byly získány osobní údaje Hosta, lze získat na:pastelowedomki@gmail.com.

 6. Pokud Host souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, zpracovává Správce osobní údaje za tímto účelem, tedy za účelem zasílání marketingových informací a nabídek o svých produktech a službách Hostovi. Zároveň zpracovává osobní údaje Hostů shromážděné monitorováním za účelem zajištění bezpečnosti Hostů.

§ 4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Hosta získaných Správcem je smlouva o poskytování služeb.

 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů Hosta používaných pro marketingové účely je souhlas Hosta. Správce informuje, že souhlas může být kdykoli odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na platnost zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

 

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Hosta sledováním je ochrana jeho životně důležitých zájmů a ochrana životně důležitých zájmů jiných fyzických osob, jakož i oprávněný účel Správce.

 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů Hosta pro zajištění nejvyšší kvality služeb pro Hosty je oprávněný účel Správce.

§ 5. SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTY
Správce předává osobní údaje následujícím kategoriím subjektů:

 1. účetní společnosti poskytující účetní služby,

 2. přepravní a taxi společnosti, když si host objedná přepravu nebo kurýrní zásilku,

 3. advokátní kanceláře (advokátní kanceláře) poskytující právní poradenství a služby právního zastupování.

 4. Radnice Darłowo

 5. Finanční úřad Koszalin

§ 6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní data:

 1. Získané v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb budou zpracovány během promlčecí doby pro daňové nároky nebo občanskoprávní nároky Správce nebo Hosta, podle toho, která z těchto událostí nastane později.

 2. Získaný na základě souhlasu pro marketingové účely bude zpracováván po dobu platnosti souhlasu pro marketingové účely.

 3. Získané v souvislosti s monitorováním budou zpracovávány po dobu 30 dnů od data záznamu a poté budou trvale smazány. 

§ 7. PRÁVA HOSTŮ VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každý host má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Každý host má navíc právo vznést námitku proti zpracování. Přístup k údajům je možný v kanceláři Správce. Administrátor navíc poskytuje adresupastelowedomki@gmail.com prostřednictvím kterého nás můžete kontaktovat ohledně osobních údajů.


§ 8. MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každý host má právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 9. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí osobních údajů jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu, e-mailová adresa, v případě online rezervace telefonní číslo, věk dítěte, v případě pobytu s dítětem a SPZ, v případ parkování v areálu Pastelowe Domki je podmínkou pro uzavření servisní smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů znemožní Správci uzavřít smlouvu o poskytování služeb.


§10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Správce na základě osobních údajů neprovádí automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování.

 

§11. PŘÍSTUP
Informace o zpracování osobních údajů hostů PASTELOWE DOMKI jsou k dispozici také na www.pastelowedomki.pl

bottom of page